سبک زندگی

بازدید:
جشن نوروز ریشه در ایران باستان دارد و مراسمی است کهن با تاریخچه‌ی غنی که از دوران قدیم به یادگار برایمان باقی مانده.

تاریخچه و آداب و رسوم عید نوروز در ایران

مدیر سایتمدیر سایت
دوشنبه 25 اسفند 1399 - 18:36
جشن های فراوانی در ایران باستان وجود داشته که یکی از این جشن‌ها هم چهارشنبه‌سوری نام دارد.

حقایقی در مورد چهارشنبه‌سوری

مدیر سایتمدیر سایت
دوشنبه 25 اسفند 1399 - 18:21
این روزها دیگر خبری از دوده و جرم نیست، البته شاید بتوانیم بگوییم که آلودگی هوا در شهرهای بزرگ جای دوده را پر کرده است.

آموزش خانه تکانی برای نوروز

مدیر سایتمدیر سایت
دوشنبه 25 اسفند 1399 - 16:54